Skip to main content

Stipendium för medicinsk forskning

Anders Otto Swärds Stiftelse och Ulrika Eklunds Stiftelse stöder i mån av god tillgång på medel även medicinsk vetenskaplig forskning. Senaste utdelningstillfället var år 2012. Näst senaste tillfället var 2008. År då det är möjligt att söka stöd framgår på hemsidan efter den 1 juli och ansökan ska vara stiftelserna tillhanda senast den 1 oktober.

Stiftelserna ger, förutom stipendium till forskningsprojekts utförande, även stipendium för studieresor av vikt för vederbörandes vetenskapliga arbete.

Observera att ansökan måste skrivas ut, signeras och skickas in med post enligt anvisningar. Det går bra att fylla i textrutorna på ansökan digitalt innan den skrivs ut. På mobiltelefon och iPad, kan man då tex använda sig av den kostnadsfria mobilappen Adobe Acrobat Reader för att öppna blanketten.