Skip to main content

Bidrag gymnasieelever

Ansökningsanvisningar

Anders Otto Swärds Stiftelse och Ulrika Eklunds Stiftelse delar ut bidrag till studiebegåvade ungdomar i årskurserna 2 och 3 vid gymnasier i Stockholms län, förutom Norrtäljes, Södertäljes och Nynäshamns kommuner, och inte heller till elever i komvux och påbyggnadsutbildningar. Villkoren för bidrag är studiebegåvning, en ekonomiskt besvärlig situation och svenskt medborgarskap.

Till ansökan, vars uppgifter ska vara bekräftade av kurator eller motsvarande befattningshavare, ska bifogas personbevis med uppgift om medborgarskap, samlat betygsdokument, föräldrars inkomstuppgifter samt rekommendationsbrev.

Ansökningar kan sändas in två gånger per år och ska ha inkommit senast 15 april och senast 16 oktober.

För sent inkomna eller ofullständiga ansökningar kan inte behandlas. Tänk på att posten kan ta flera dagar.

Meddelande om erhållet bidrag skickas ut inom 30 dagar efter ansökningstidens utgång. Observera att endast de som tilldelats bidrag meddelas.

Observera att ansökan måste skrivas ut, signeras och skickas in med post enligt anvisningar. Det går bra att fylla i textrutorna på ansökan digitalt innan den skrivs ut. På mobiltelefon och iPad, kan man då tex använda sig av den kostnadsfria mobilappen Adobe Acrobat Reader för att öppna blanketten.