Information om stiftelserna


Välkommen till

Anders Otto Swärds och Ulrika Eklunds stiftelser

OBS! NY ADRESS TILL STIFTELSERNA (se under Kontakt).

Ansökningar till vårens utdelningar (åk 2 och 3) ska ha kommit in senast den 15 maj.

De två stiftelserna delar i första hand ut bidrag till gymnasieelever i Stockholm. För att få bidrag krävs både studiebegåvning och en ekonomiskt besvärlig situation.

Villkoren för att söka bidrag beskrivs närmare under rubriken “Bidrag till gymnasieelever”.

————-

Ulrika Eklunds stiftelse ger även bidrag till personer som lider av MS eller diabetes, se vidare under rubriken “Bidrag till personer som lider av MS eller diabetes”

————-

I mån av medel stödjer bägge stiftelserna medicinsk vetenskaplig forskning och ekonomisk forskning, se vidare under respektive rubriker.

————-

Stiftelserna förvaltas av en gemensam styrelse bestående av tre ordinarie ledamöter och en suppleant.