Skip to main content

Bidrag till personer som lider av MS eller diabetes

OBS, från och med april år 2020 delas bidrag ut endast en gång per år.

Ulrika Eklunds Stiftelse ger bidrag till personer som lider av MS eller diabetes och som är i behov av ekonomiskt stöd. För detta ändamål disponerar stiftelsen 70 000 kronor per årligt utdelningstillfälle. Under de senaste åren har personer som beviljats bidrag fått i genomsnitt cirka 3000 kronor.

Bidrag från stiftelsen kan således bara marginellt ersätta vad Försäkringskassan eller sociala myndigheter ger. Bidragen kan exempelvis inte avse dyrbara rehabvistelser eller en sanering av en svår ekonomisk situation.

Vid bedömningen av ansökan krävs att den angivna sjukdomen är den huvudsakliga. Vilket skede sjukdomen befinner sig i ska anges och ett läkarintyg ska bifogas. Beträffande diabetiker prioriteras de som har diabetes 1.

Ansökan ska ha inkommit senast den 15 april. Observera att rekommenderade brev inte kan användas (kan inte lösas ut av mottagaren).

De som beviljas bidrag får ett meddelande om detta inom 30 dagar efter ansökningstidens utgång. Observera att endast de som fått bidrag meddelas.

Observera att ansökan måste skrivas ut, signeras och skickas in med post enligt anvisningar. Det går bra att fylla i textrutorna på ansökan digitalt innan den skrivs ut. På mobiltelefon och iPad, kan man då tex använda sig av den kostnadsfria mobilappen Adobe Acrobat Reader för att öppna blanketten.