Skip to main content

Stipendium för ekonomisk forskning

För närvarande utgår inga stöd till ekonomisk forskning.

Anders Otto Swärds Stiftelse och Ulrika Eklunds Stiftelse kan dock, när ekonomin så medger, ge stöd till ekonomisk forskning. Den nuvarande ekonomiska situationen medger inte att stiftelserna under de närmaste åren kommer att ge stöd till ekonomisk forskning.