Bidrag och ansökningsblanketter■  Bidrag gymnasielever
■  Bidrag till personer som lider av MS eller diabetes
■  Stipendium för medicinsk forskning (inställt tillsvidare)
■  Stipendium för ekonomisk forskning (inställt tillsvidare)