Stipendium för medicinsk forskning


Anders Otto Swärds Stiftelse och Ulrika Eklunds Stiftelse stöder i mån av god tillgång på medel även medicinsk vetenskaplig forskning. Senaste utdelningstillfället var år 2012. Näst senaste tillfället var 2008. År då det är möjligt att söka stöd framgår på hemsidan efter den 1 juli och ansökan ska vara stiftelserna tillhanda senast den 1 oktober.

Stiftelserna ger, förutom stipendium till forskningsprojekts utförande, även stipendium för studieresor av vikt för vederbörandes vetenskapliga arbete.

Ansökan: Anders Otto Swärds stiftelse och Ulrika Eklunds stiftelse – Ansökningsblankett för bidrag till medicinsk forskning