Bidrag gymnasieelever


Ansökningstider

Anders Otto Swärds Stiftelse och Ulrika Eklunds Stiftelse delar ut bidrag till studiebegåvade ungdomar i årskurserna 2 och 3 vid gymnasier i Stockholms län, förutom Norrtäljes, Södertäljes och Nynäshamns kommuner, och inte heller till elever i komvux och påbyggnadsutbildningar. Villkoren för bidrag är studiebegåvning, en ekonomiskt besvärlig situation och svenskt medborgarskap.

Till ansökan, vars uppgifter ska vara bekräftade av kurator eller motsvarande befattningshavare, ska bifogas personbevis med uppgift om medborgarskap, samlat betygsdokument och föräldrars inkomstuppgifter.

Ansökningar kan sändas in två gånger per år och ska ha inkommit senast 15 maj och senast 15 oktober.

För sent inkomna ansökningar kan inte behandlas. Tänk på att posten kan ta flera dagar.

Meddelande om erhållet bidrag skickas ut inom 30 dagar efter ansökningstidens utgång. Observera att endast de som tilldelats bidrag meddelas.

Ansökan Anders Otto Swärds stiftelse – Ansökningsblankett för bidrag till elever.pdf